क्यान्टन फेयर

हामी २०० of को क्यान्टन फेयरमा भाग लिएका थियौं। र हामी हरेक वर्ष २ सत्रहरूमा भाग लिइरहेका छौं। फेयरमा, हामी प्राय: हाम्रो नयाँ र तातो बेच्ने वस्तुहरू देखाउँदछौं।


पोष्ट समय: जुन ० 03-२०१9